ΚΤΕΟ 

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας Γ9/46447/2397 (ΦΕΚ 2302/12.06.19)
 

Από την 1η Νοεμβρίου του 2020 ο κοτσαδόρος θα πρέπει να είναι αποσπώμενος.Οι σταθεροί (μόνιμοι) κοτσαδόροι, ακόμα και αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με άδεια ρυμούλκησης, καταργούνται  και απαγορεύεται η χρήση τους. Όσα οχήματα είναι εφοδιασμένα με σταθερούς κοτσαδόρους θα πρέπει να τους αντικαταστήσουν με αποσπώμενους. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τον επόμενο περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα καταγράφεται ως έλλειψη, με υποχρεωτικό επανέλεγχο μετά από ένα μήνα, για να διαπιστωθεί η αντικατάσταση σταθερών κοτσαδόρων, με αποσπώμενους.